Van den IJssel logo

Gooi bewust weg!

De productie van dagelijkse werkkleding gaat gepaard met aanzienlijke milieuschade en vervuiling. De textielindustrie genereert meer CO2-uitstoot dan de internationale lucht- en zeevaart samen! Wij streven ernaar om duurzame bedrijfskleding en innovaties in te zetten en zo de afvalberg en schadelijke uitstoot te verminderen om bij te dragen aan de circulaire economie. 

Wil je meer weten over hoe wij ons inzetten voor duurzaamheid in onze bedrijfskleding en processen? Lees dan verder en ontdek wat wij doen om ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. 

Vervuiling kledingindustrie 

Circulaire economie

Recycle proces VDIJ

Vervuiling kledingindustrie

De kledingindustrie is momenteel de één na grootste uitstoter van CO2 ter wereld, op de olie-industrie na. Het is verantwoordelijk voor meer dan 10% van de wereldwijde uitstoot van dit broeikasgas. Bovendien is de kledingindustrie een belangrijke bron van watervervuiling vanwege het afvalwater dat vrijkomt tijdens de productie van kleding. De meeste kleding wordt geproduceerd in landen in Azië en vervolgens per schip vervoerd naar de Westerse wereld voor verkoop. Transport per vrachtschip is een van de grootste oorzaken van CO2-uitstoot ter wereld. Een kledingstuk kan al meer dan 20.000 kilometer afleggen voordat het wordt gedragen, wat bijna de helft van de omtrek van de aarde is. Het recyclen van kleding is een oplossing om deze problemen te verminderen. Hierdoor kan de productie van nieuwe kleding en dus het transport worden verminderd.

Circulaire economie

In een circulaire economie staat het hergebruik van grondstoffen centraal. Het doel hiervan is het maximale halen uit materialen zodat er zo min mogelijk nieuwe grondstoffen worden ingezet. 

Dit wordt bereikt door producten te delen, verhuren, hergebruiken, repareren, renoveren en recyclen om de levensduur te verlengen en afval tot een minimum te beperken. Het uiteindelijke doel is om waardevolle hulpbronnen te behouden en de druk op het milieu en de natuurlijke ecosystemen te verminderen. Het succes van dit model vereist de medewerking van alle belanghebbenden in de waardeketen, inclusief producenten, consumenten en overheden.

Een circulaire economie is ook gericht op het maximaliseren van het hergebruik van producten. In zo’n economie zouden vrijwel alle producten die door Nederlanders worden gebruikt steeds opnieuw worden gebruikt. Wanneer een product kapot gaat, wordt het gerepareerd. Als reparatie niet meer mogelijk is, worden de materialen opnieuw gebruikt om nieuwe producten te maken. In een circulaire economie wordt afval gezien als een nieuwe grondstof, die gebruikt kan worden om nieuwe producten te maken, waardoor er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn en afval tot een minimum beperkt wordt.

Bij Van den IJssel zijn wij ook altijd bezig met het recyclen van jouw werkkleding. Jij kunt namelijk een steentje bijdragen aan het milieu en ervoor zorgen dat jouw oude werkkleding een nieuw leven zal krijgen. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk?

Recycle proces VDIJ

Wij hebben ons toegelegd op het terugwinnen van grondstoffen door praktische ondersteuning te bieden bij het implementeren van circulaire systemen. Wij verzamelen gebruikte werkkleding, sorteren en ontmantelen deze. De gesorteerde en ontmantelde werkkleding recyclen wij weer. Hierdoor draag je bij aan een beter milieu en geven wij jouw bedrijfskleding een tweede leven. 

Meer weten over dit recycle proces? 

Meer artikelen