Duurzaamheid

Samenwerkingen

Code of Conduct

Code of Conduct is een gedragscode die wij hanteren voor onze leveranciers. Deze gedragscode omschrijft de basiseisen waaraan de leveranciers en externe tussenpersonen van Van den IJssel Bedrijfskleding, met betrekking tot hun verantwoordelijkheid voor hun belanghebbenden en het milieu, dienen te voldoen.

FairWear

Voor duurzame leveranciers

Wij maken bewust de keuze voor leveranciers/producenten die zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation. Deze organisatie heeft een gedragscode ontwikkeld, waarbij aan internationaal geaccepteerde arbeidsnormen wereldwijd moet worden voldaan.

In de gedragscode staan acht internationaal erkende arbeidsnormen. Deze moeten door de leden van de FWF stap voor stap worden ingevoerd in de fabrieken. Het gaat dan alleen om de productiefases van de kleding, niet op de teelt van de grondstoffen. 

De FWF begeleidt kledingbedrijven in dit proces. Daarbij betrekt de FWF ook de lokale partijen achter de kledingproductie. In voortgangsrapporten wordt per criterium aangegeven hoe het kledingmerk er op scoort.

Op het gebied van mens en werk wordt gekeken naar de volgende aspecten in de fases van vezel naar doek en van doek naar kleding:

Geen dwang- en kinderarbeid. Geen discriminatie op de werkvloer. Arbeiders moeten zich kunnen verenigen in een vakbond, contracten krijgen, redelijke werktijden hebben en een leefbaar inkomen krijgen. Verder zijn er criteria met betrekking tot de veiligheid op de werkvloer.

Hoe is de controle geregeld?

Fair Wear Foundation leidt lokale controleurs op. Kledingmerken mogen het FWF label alleen voeren als minstens 90% van hun toeleveranciers onder controle staat van de FWF.

Logo Oeko tex 100

Oeko-Tex®​

Het Oeko-Tex®-merk is uw garantie voor producten die zijn onderzocht op stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn. De kledingmerken die wij voeren voldoen aan de Oeko-Tex normen. De Oeko-Tex® Standard 100 is een internationaal erkende certificering en de belangrijkste gezondheidsmarkering voor textiel.

ISO 14001

ISO 14001 is een wereldwijd erkende standaard met vereisten voor een milieumanagementsysteem, ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen dat aansluit bij de organisatie, en om ervoor te zorgen dat dit beleid consequent wordt uitgevoerd en gehandhaafd.

Samenwerking Brancheorganisaties

Vereniging Veilig & Gezond Werken

De Vereniging Veilig & Gezond Werken werkt samen met, het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN), de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK) en de European Safety Federation (ESF). Via ESF zijn wij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Europese regelgeving. Wij leveren persoonlijke beschermingsmiddelen conform Europese Verordening 2016/425 en zijn gecertificeerd volgens de internationale ISO- en NEN-standaards.

Onze doelen

  • Verbetering productnormen i.s.m. de Nederlandse overheid zoals Inspectie-SZW en het NEN.
  • Opleiden van veiligheidsdeskundigen om te helpen bij het maken van de juiste keuze PBM.
  • Keurmerk veilig en gezond werken via Safety Signs.
logo Abrona

Abrona

Inclusieve arbeidsmarkt

Wij hebben meerdere medewerkers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt, want wij geloven in eerlijke kansen voor iedereen. We werken daarin samen met Abrona. Zij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking. Bij projecten waar extra productieondersteuning nodig is, wordt gekeken welke inzet tot de mogelijkheden behoort.

Modint Dutch Workwear

Modint Dutchworkwear is een netwerk voor bedrijven die actief zijn in de keten van bedrijfskleding en textiel. Wij zijn sinds juli 2023 aangesloten. Hiermee hebben wij toegang tot het eerste nieuws en ontwikkelingen binnen de textielbranche.  

Thema’s die belangrijk zijn binnen Modint Dutchworkwear zijn: duurzaam inkopen overheid en betere aanbesteding regelgeving, circulariteit, marktinformatie, maar ook kennisdeling en het netwerk blijken al jarenlang zeer waardevol voor aangesloten bedrijven.

SCTX

Het Sociaal Comité van werkgevers in de groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen. Dit comité heeft het CAO tot stand gebracht middels een onderhandelaarsakkoord. Dit waarborgt de afspraken tussen werkgevers en werknemers. 

Medo Clean

Op het gebied van wassen en reinigen van bedrijfskleding waren wij nog niet eerder de juiste partner tegen gekomen. Het is heel belangrijk dat er bij textielreiniging producten worden gebruikt die geen schade aanrichten aan milieu. Medo Clean laat zien dat de duurzame manier van textiel reinigen verder gaat dan alleen het gebruik van milieuvriendelijke producten. In de gehele bedrijfsvoering wordt er gedacht aan de inzet voor een betere wereld.