Van den IJssel logo

Van den IJssel Bedrijfskleding sluit zich aan bij de OptiGroup

Van den IJssel Bedrijfskleding, sluit zich vanaf 30 november 2023 aan bij het Zweedse OptiGroup. Met de overname voorzien beide bedrijven een maximale synergie en versteviging van de concurrentiepositie in de markt.

De overname past in de strategie van Van den IJssel en OptiGroup, om haar netwerk en dienstverlening verder te versterken. De bedrijven bundelen elkaars expertise, netwerk en middelen. Van den IJssel blijft opereren onder haar eigen naam.

Dankzij de toegang tot andere PBM-bedrijven binnen de OptiGroup kan Van den IJssel klanten optimaal voorzien in hun werkkleding- en PBM-behoeften. De dagelijkse leiding van Van den IJssel Bedrijfskleding zal in handen blijven van het vaste team, onder leiding van Jeroen de Vlieger en Berry van den IJssel.

Naast de professionele aansluiting, zijn de initiatieven op het gebied van duurzaamheid van Van den IJssel Bedrijfskleding bij de OptiGroup niet onopgemerkt gebleven. Beide bedrijven hechten hoge waarde aan ESG. Met de samenwerking beogen beide bedrijven een positief verschil te maken in de PBM-markt en de maatschappij in het algemeen.

Voor nadere informatie:
Van den IJssel Bedrijfskleding
Berry van den IJssel  +31 6-51073935
Jeroen de Vlieger  +31 6-10724539

Opti Group 
Alex de Graaf  +31 6-5188 9716

www.optigroup.com

Van den IJssel Bedrijfskleding is pleased to announce its affiliation with the Swedish OptiGroup effective from November 30, 2023. Through this acquisition, both companies anticipate achieving maximum synergy and strengthening their competitive position in the market. 

This strategic move aligns with the objectives of Van den IJssel and OptiGroup to further enhance their network and service offerings. The companies will leverage each other’s expertise, networks and resources, with Van den IJssel continuing to operate under its own name. 

By gaining access to other PPE companies within the OptiGroup, Van den IJssel is poised to optimally meet clients’ workwear and PPE needs. The day-to-day operations of Van den IJssel Bedrijfskleding will remain under the leadership of the existing team, led by Jeroen de Vlieger and Berry van den IJssel. 

In addition to the professional alignment, OptiGroup has taken note of Van den IJssel’s sustainability initiatives. Both companies place a high value on ESG, and through this collaboration, they aim to make a positive impact on the PPE market and society at large. 

For further information: 

Van den IJssel Bedrijfskleding
Berry van den IJssel  +31 6-51073935
Jeroen de Vlieger  +31 6-10724539

OptiGroup 
Alex de Graaf  +31 6-5188 9716

www.optigroup.com

Meer media