Duurzaamheid

Duurzaamheid zit in onze genen

Van den IJssel is een familiebedrijf. Duurzaamheid en familiebedrijven zijn nauw met elkaar verweven. Lange-termijn denken is daar namelijk vaak de norm. Het verantwoordelijkheidsgevoel naar de nieuwe generaties en de maatschappij als geheel maakt goed werkgeverschap en aandacht voor de wereld waarin wij leven en werken een belangrijke eigenschap van het ondernemerschap van de familie. Onze familiewaarden zijn door vertaald in het bedrijf.

 
Alles valt of staat met eerlijkheid, betrokkenheid, blijvend innoveren en gaan voor niet minder dan het beste resultaat. De verbondenheid die wij hebben opgebouwd met onze leveranciers en klanten is essentieel voor de resultaten die wij samen behalen.

logo van den ijssel circulair

Waarom duurzaam?

Een goede balans vinden tussen mens, milieu en economie; het is een uitdagende opdracht die ons allemaal raakt. Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later. Het klimaat verandert, door uitstoot van (te veel) broeikasgassen. We gebruiken meer van de aarde, dan deze kan opbrengen. Dit tast het vermogen van de aarde ernstig aan.

Hoe kunnen we tóch blijven groeien en in ieders behoeften voorzien, zonder de aarde verder te belasten? Het antwoord is duurzaamheid. Als we nú toekomstgerichte keuzes maken en duurzaam ondernemen, investeren we in de wereld van morgen. Steeds meer organisaties brengen hun CO2 -uitstoot in kaart en werken aan CO2 -reductie.

RECYCLE proces

Wij richten ons op de herwinning van grondstoffen. Dat doen wij door het praktisch helpen invullen van circulaire systemen, onder andere via het aanbieden van retourlogistiek, de ontmanteling van producten en invulling geven aan de verdere recycling van de gesorteerde en ontmantelde materialen. Wij staan met onze partners voor circulaire systemen en concepten en daarmee voor de toekomstige borging van onze grondstoffen!

Ons duurzame bedrijfspand

Ons bedrijfspand is compleet CO2 -neutraal!

Voorzijde van het pand van Van den IJssel Bedrijfskleding.

We hebben gekozen voor zelfopgewekte groene energie met 356 zonnepanelen op het dak, straks aangevuld met windwokkels.

Ons hele kantoor is uitgerust met duurzame LED-verlichting.

Ons gehele pand uitgerust met een warmte-terugwinsysteem (warmtepomp)

Wij optimaliseren de luchtkwaliteit door vraag gestuurde ventilatie.
De sensoren meten de luchtvochtigheid en de hoeveelheid CO2 op de werkplekken.
Indien nodig, wordt de ruimte automatisch voorzien van schone buitenlucht.
De warmte van de afgezogen lucht wordt teruggegeven aan de binnenkomende lucht, dit bespaart energie.

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering begint met een heldere visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast gaat het over duurzaam personeelsbeleid, duurzame innovaties, inkoop én verkoop. Dit is niet alleen belangrijk voor mens en milieu, het onderscheidend vermogen van een bedrijf wordt ook groter.

1

Reduceren CO2 uitstoot

Het is belangrijk om de hoeveel CO2 uitstoot te verkleinen. Teveel CO2 uitstoot zorgt voor het opwarmen van de aarde, waardoor de zeespiegel stijgt. Hierdoor investeren wij in een schoon wagenpark. Bij vervanging van onze bedrijfsvoertuigen kiezen we voor de meest duurzame oplossingen en daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor het gebruik van elektrische laadpalen bij ons bedrijf.

2

Hybride werken

De tijd dat we elke dag naar kantoor moesten om ons werk goed te kunnen doen, ligt ver achter ons. “Het nieuwe werken” neemt een vlucht: een hybride vorm van werken die plaats onafhankelijk is. Van den IJssel faciliteert haar personeel met de juiste hard- en software en zorgt dat ze zowel thuis, onderweg als op kantoor productief kunnen werken.

3

Managementsystemen

ISO maakt documenten met vereiste normen, specificaties, richtlijnen of kenmerken. Deze worden door Van den IJssel consistent gebruikt en zorgen ervoor dat materialen, producten, processen en services geschikt zijn voor hun doel. Daarnaast zorgt het ervoor dat deze vereisten in alle aangesloten landen overeenkomen, zodat er sprake is van standaardisering. Met een ISO certificering maakt Van den IJssel aantoonbaar dat onze producten, dienstverlening of systemen aan de afgesproken specificaties voldoen. Daarnaast ondersteunen de ISO normen innovatie en bevordert het de wereldwijde kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

4

Ontwikkeling van personeel

De ontwikkeling van ons personeel vinden wij erg belangrijk. Wij leiden ons personeel op tot vakbekwame medewerkers door middel van eigen trainingen (Van den IJssel academy) en opleidingen. Daarnaast wordt samen met het personeel een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld. Hierdoor krijgt het personeel de kans om zich planmatig te ontwikkelen, zich te specialiseren of om door te groeien binnen Van den IJssel Bedrijfskleding.

5

Inclusieve arbeidsmarkt

Wij hebben meerdere medewerkers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt, want wij geloven in eerlijke kansen voor iedereen. We werken daarin samen met Abrona. Zij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking. Bij projecten waar extra productieondersteuning nodig is, wordt gekeken welke inzet tot de mogelijkheden behoort.

Duurzame productie

Duurzame samenwerkingen

Code of Conduct

Code of Conduct is een gedragscode die wij hanteren voor onze leveranciers. Deze gedragscode omschrijft de basiseisen waaraan de leveranciers en externe tussenpersonen van Van den IJssel Bedrijfskleding, met betrekking tot hun verantwoordelijkheid voor hun belanghebbenden en het milieu, dienen te voldoen.

Duurzame leveranciers

Wij maken bewust de keuze voor leveranciers/producenten die zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation. Deze organisatie heeft een gedragscode ontwikkeld, waarbij aan internationaal geaccepteerde arbeidsnormen wereldwijd moet worden voldaan.

In de gedragscode staan acht internationaal erkende arbeidsnormen. Deze moeten door de leden van de FWF stap voor stap worden ingevoerd in de fabrieken. Het gaat dan alleen om de productiefases van de kleding, niet op de teelt van de grondstoffen. 

De FWF begeleidt kledingbedrijven in dit proces. Daarbij betrekt de FWF ook de lokale partijen achter de kledingproductie. In voortgangsrapporten wordt per criterium aangegeven hoe het kledingmerk er op scoort.

Op het gebied van mens en werk wordt gekeken naar de volgende aspecten in de fases van vezel naar doek en van doek naar kleding:

Geen dwang- en kinderarbeid. Geen discriminatie op de werkvloer. Arbeiders moeten zich kunnen verenigen in een vakbond, contracten krijgen, redelijke werktijden hebben en een leefbaar inkomen krijgen. Verder zijn er criteria met betrekking tot de veiligheid op de werkvloer.

Hoe is de controle geregeld?

Fair Wear Foundation leidt lokale controleurs op. Kledingmerken mogen het FWF label alleen voeren als minstens 90% van hun toeleveranciers onder controle staat van de FWF.

Oeko-Tex®

Het Oeko-Tex®-merk is uw garantie voor producten die zijn onderzocht op stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn. De kledingmerken die wij voeren voldoen aan de Oeko-Tex normen. De Oeko-Tex® Standard 100 is een internationaal erkende certificering en de belangrijkste gezondheidsmarkering voor textiel.

Logo Oeko Tex 100.

ISO 14001

ISO 14001 is een wereldwijd erkende standaard met vereisten voor een milieumanagementsysteem, ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen dat aansluit bij de organisatie, en om ervoor te zorgen dat dit beleid consequent wordt uitgevoerd en gehandhaafd.

Samenwerking brancheorganisatie

De Vereniging Veilig & Gezond Werken werkt samen met, het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN), de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK) en de European Safety Federation (ESF). Via ESF zijn wij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Europese regelgeving. Wij leveren persoonlijke beschermingsmiddelen conform Europese Verordening 2016/425 en zijn gecertificeerd volgens de internationale ISO- en NEN-standaards.

Onze doelen

  • Verbetering productnormen i.s.m. de Nederlandse overheid zoals Inspectie-SZW en het NEN.
  • Opleiden van veiligheidsdeskundigen om te helpen bij het maken van de juiste keuze PBM.
  • Keurmerk veilig en gezond werken via Safety Signs.

Modint Dutch Workwear

Modint Dutchworkwear is een netwerk voor bedrijven die actief zijn in de keten van bedrijfskleding en textiel. Wij zijn sinds juli 2023 aangesloten. Hiermee hebben wij toegang tot het eerste nieuws en ontwikkelingen binnen de textielbranche.  

Thema’s die belangrijk zijn binnen Modint Dutchworkwear zijn: duurzaam inkopen overheid en betere aanbesteding regelgeving, circulariteit, marktinformatie, maar ook kennisdeling en het netwerk blijken al jarenlang zeer waardevol voor aangesloten bedrijven.

SCTX

Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen.

Ook dit is een netwerk van bedrijven die actief zijn in de textielindustrie. Hierdoor hebben wij invloed op nieuwe CAO en zijn wij op de hoogte van wat er speelt binnen de branche. 

Medo Clean

Op het gebied van wassen en reinigen van bedrijfskleding waren wij nog niet eerder de juiste partner tegen gekomen. Het is heel belangrijk dat er bij textielreiniging producten worden gebruikt die geen schade aanrichten aan milieu. Medo Clean laat zien dat de duurzame manier van textiel reinigen verder gaat dan alleen het gebruik van milieuvriendelijke producten. In de gehele bedrijfsvoering wordt er gedacht aan de inzet voor een betere wereld. 

Sustainable Development Goals

Werelddoelen voor een duurzame ontwikkeling

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals, maar worden afgekort naar SDG’s. Deze doelen gelden in alle landen en voor alle mensen.

Klik op de zes SDG’s hiernaast om te zien wat wij hieraan doen.

• 356 zonnepanelen
• Innovatieve windwokkels
• LED-verlichting
• Warmte-terugwinsysteem
• Geen gebruik van aardgas
• Gestuurde ventilatie

• Energiezuinig transport
• Energiezuinig wagenpark
• Duurzaam bestelbeleid

• Wij streven naar duurzame kledinglijnen
• Wij streven naar minder CO2 uitstoot

• Fair wear foundation
• Dagelijks fruit
• Verstelbaar meubilair
• Vitaliteitsprogramma
• Interne trainingen en opleidingen
• Samenwerking met Abrona

• Europees ecolabel
• Oeko-Tex® 100
• Circulaire bedrijfskleding & veiligheidsschoenen
• Recyclen
• Milieubewuste verpakkingen
• Afval minimaliseren, scheiden en recyclen

• Wij stellen eisen aan partners voor een duurzame samenwerking

circulaire kleding

Circulaire bedrijfskleding

Steeds meer circulaire producten maken deel uit van ons assortiment, omdat wij onze klanten ook op het gebied van circulaire bedrijfskleding een keuze willen aanbieden.

In dit circulaire proces wordt de bedrijfskleding ingeleverd en letterlijk vermaakt tot nieuwe bedrijfskleding. Door het aanschaffen van deze circulaire kleding, zet u grote stappen op duurzaamheidsgebied in uw organisatie. 

Meer weten over duurzaamheid?

Heeft u vragen? Plan een adviesgesprek of neem contact met ons op!

Portret Jeroen de Vlieger

Jeroen de Vlieger

Operationeel Directeur

Deze website gebruikt cookies om u een betere ervaring te geven. Bij het gebruik van onze website gaat u akkoord met cookies. Lees meer in ons privacybeleid.